Stichting Constru Casa

Stichting Constru Casa / Stichting Constru Casa

Historie

De organisatie Constru Casa Guatemala, opgericht in 2004, is een initiatief van Carolien van Heerde. Tijdens een eerder bezoek aan Guatemala is ze geraakt door de armoedige omstandigheden waarin de Guatemalteekse bevolking leeft. Dit heeft haar doen besluiten te emigreren, om aldaar via kleinschalige projecten de levenssituatie van de allerarmsten te kunnen verbeteren. Vanaf het prille begin en zelfs nog voordat de organisatie Constru Casa Guatemala volledig up-and-running was, is zij vooral op financieel gebied gesteund vanuit Nederland via Stichting Constru Casa in Nederland.
Stichting Constru Casa heeft als primair doel het werven van fondsen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van deze kleinschalige humanitaire projecten door haar zusterorganisatie Asociación Constru Casa in Guatemala.
Constru Casa heeft als doel de leefomstandigheden van de armste gezinnen in Guatemala te verbeteren. Dit doen we door middel van het bouwen van woningen, maar ook door bredere ondersteuning te bieden in de vorm van onderwijs- en gezondheidsprojecten, die de ontwikkeling van de gemeenschap bevorderen.

Inmiddels heeft Constru Casa meer dan 1500 woningen gebouwd en meer dan 130 gemeenschapsprojecten.

Lees hier meer over de projecten die Constru Casa heeft gerealiseerd.

Bestuur

De stichting in Nederland kent drie permanente leden, te weten: voorzitter, penningmeester en secretaris. Alle bestuursleden hebben directe ervaring opgedaan met Constru Casa Guatemala, onder andere door zelf mee te bouwen aan een huis. De bestuursleden werken volledig vrijwillig en ontvangen geen loon voor de verleende werkzaamheden.

Folkert Piersma

voorzitter

Guus Haest

secretaris

Andries Bijmold

penningmeester

Sascha van der Mark

communicatiemedewerker

Promotie en fondsenwerving

Het bestuur in Nederland wordt op het gebied van communicatie, promotie en fondsenwerving ondersteund door vrijwilligers. Zij werken volledig vrijwillig en ontvangen geen loon voor de verleende werkzaamheden.

Frans van Rij

promotie

Renje van Rij

promotie

Ambassadeurs

Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door een netwerk van actieve vrijwilligers en ambassadeurs. Ook zij hebben veelal een sterke relatie met Guatemala, hebben zelf via Constru Casa vrijwilligerswerk verricht, of zijn oud-bestuursleden van de stichting. De activiteiten die deze vrijwilligers ontplooien zijn ondersteunend aan het bestuur en zijn veelal gericht op promotie en fondsenwerving. Maar het betreft ook administratieve taken, zoals vertaalwerkzaamheden, het schrijven van teksten voor de website, nieuwsbrieven en het aanleveren van andere informatie. Deze hulp is van onschatbare waarde.

Gé Bijtelaar

ambassadeur

Herman Bijtelaar

ambassadeur

Trudy van den Broek

ambassadeur

Mirjam Jetten

ambassadeur

Janine van Schellen

ambassadeur

Theo Schippers

ambassadeur

Truus Schippers

ambassadeur

Hannie Uiterwaal

ambassadeur

Wim Verhoog

ambassadeur

Lieke Du Bois

ambassadeur

error: Content is protected !!