Disclaimer

Stichting Constru Casa / Disclaimer
Op het gebruik van deze website (www.construcasa.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Stichting Constru Casa streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan wij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridische advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Constru Casa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen ons en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Stichting Constru Casa garandeert niet dat aan ons gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met ons te corresponderen, accepteert u dit risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties, foto’s en uitingen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze publicaties, foto’s en uitingen op deze website mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Stichting Constru Casa daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
error: Content is protected !!