secretaris

Contact

e-mail:
telefoon:
meer info:

correspondentieadres

Stichting Constru Casa
t.a.v. Guus Haest

Postbus 60
8260 AB Kampen

Guus Haest

Stichting Constru Casa

Mijn naam is Guus Haest (1952). Tot mijn pensioen werkte ik als stafadviseur Wonen en maatschappelijke ontwikkeling bij woningcorporatie Portaal. Daarvoor werkte ik bij Wijkontwikkeling in de gemeente Amersfoort, bij de Werkgroep ’2duizend en in de Haagse Molenwijk aan stadsvernieuwing. Mijn levensmissie: sociale huisvesting, (zelf) ontplooiing, een inclusieve en leefbare samenleving. Als vrijwilliger ben ik al jaren actief in de Utrechtse wijk Lombok, onder meer op Molenerf De Ster. Ook zet ik me in voor een aangenaam en leefbaar Lombokplein e.o. en voor het verbinden van de Leidse Rijn met de stadssingel.
In 2004 maakte ik met Frederique en onze twee kinderen – ter afsluiting van hun middelbare schooltijd – een mooie en interessante reis van twee maanden door Mexico en Guatemala. We hebben tijdens die reis in Guatemala ook Constru Casa leren kennen en met hen in een week een huis helpen bouwen (en sponsoren). Dat was nuttig, leuk en leerzaam! Constru Casa werkt heel concreet, praktisch en gericht aan haar missie, samen met lokale mensen en instellingen. Sterke aanpak, geen bureaucratie, geen geld aan de strijkstok. Ik heb altijd contact gehouden en ben met veel enthousiasme weer actief als vrijwilliger gaan meedoen. Elk huis, elk gezin, elk stapje vooruit helpt.
error: Content is protected !!