Van het bestuur

Stichting Constru Casa / Nieuwsbrieven / Van het bestuur

Gelukkig hebben we in het afgelopen jaar de belemmeringen vanwege corona weer wat achter ons kunnen laten en kunnen we elkaar weer gewoon ontmoeten. Dit maakt ons leven en werk een stuk prettiger en zal hopelijk ook positief bijdragen aan ons werk voor Constru Casa. Het bestuur wil u graag informeren over een aantal zaken die momenteel spelen:

In het afgelopen voorjaar is Folkert Piersma als voorzitter toegetreden tot het bestuur van Stichting Constru Casa Nederland. Al tegen de zomer bleek dat onze penningmeester Andries Bijmold, zijn bestuurrsfunctie niet meer kon combineren met zijn werk. Het goede nieuwe is dat Andries zijn werk als penningmeester kan voortzetten, maar dan gedelegeerd vanuit het bestuur. Ook gelukkig was een nieuw bestuurslid snel gevonden in de persoon van Guus Haest, die ook ooit in Guatemala meegeholpen heeft bij de bouw van huizen. Helaas moesten we later in de zomer concluderen dat ook onze secretaris Maaike Dijkmans, vanwege drukke werk- en privé leven, haar bestuursfunctie moest neerleggen. Ook Maaike blijft betrokken bij Constru Casa, maar wat meer op afstand.

Dit alles betekent dat we dringend op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid (of leden), waarbij we, nadat we deze hebben gevonden, gaan bezien hoe we de taken gaan verdelen. Folkert blijft in elk geval voorzitter. Ken je iemand, of heb je zelf belangstelling, we horen het graag.

Een hectische tijd dus in het bestuur, waarin we net een start hadden gemaakt om voor Constru Casa in Nederland meer draagvlak en financiële ondersteuning te organiseren. Het bestuur heeft samen met Carolien een plan van aanpak gemaakt en dat afgestemd met de groep ambassadeurs en andere vaste betrokkenen, die al vele jaren, elk op hun eigen manier meewerken en geld binnenhalen voor onze stichting. Het plan van aanpak voorziet niet in een geheel andere werkwijze, maar meer in een verbreding, waardoor we hopen meer mensen, instanties en bedrijven te kunnen betrekken bij Constru Casa, waardoor we nog meer hoogst noodzakelijke huizen en voorzieningen voor de families in Guatemala kunnen bouwen. Tevens hopen we dat we extra praktische ondersteuning voor Carolien kunnen regelen en dat we de PR en Communicatie nog effectiever kunnen organiseren. We spreken hier in december verder over met deze ambassadeursgroep en eventueel andere actieve betrokkenen. Wilt u hieraan ook nu al meewerken, neem dan contact op met het bestuur.

Tot slot kondigen we nu al aan dat we in het voorjaar van 2023 weer een Constru Casa dag gaan organiseren voor iedereen die zich bij ons betrokken voelt en wil meewerken aan het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van de mensen in Guatemala, ook in de toekomst.

Namens het bestuur een goede decembermaand gewenst en hopelijk snel tot ziens.

Met hartelijke groet,

Folkert Piersma

Voorzitter

error: Content is protected !!